16-08-11

Driekapellen Industriegebied? Dat Kan Niet!!!

'Hoe kun je in dit stil landbouwgebied zo'n breekinstallatie inplanten?', vraagt het buurtcomité zich af. krv

OUDEKAPELLE - De bewoners van de Alveringemstraat in Oudekapelle protesteren tegen de komst van een recyclage- en breekinstallatie van het bedrijf nv Vanden Boecke uit Wulpen. De straat hangt vol protestborden en zwarte vlaggen.

Op de hoek van de Alveringemstraat en de Groignestraat bevindt zich een perceel grond van 1,7hectare groot, dat eigendom is van Joris Bulcke. Hij is de neef van huidig burgemeester Lies Laridon (CD&V) en heeft dit perceel verkocht aan het wegenwerkenbedrijf Vanden Broecke, met de opschortende voorwaarde van het bekomen van een bouw- en milieuvergunning. 'Het is precies hier dat het schoentje wringt', zegt buurvrouw Nyssia Truant. 'Dat perceel is al sinds jaar en dag landbouwgebied, maar op het gewestplan staat het echter ingekleurd als ambachtelijke zone.'

143 handtekeningen

'De nv Vanden Broecke is momenteel gevestigd in Wulpen, maar is daar zonevreemd. De gemeente Koksijde wil het bedrijf niet regulariseren, omdat er teveel klachten zijn van lawaaioverlast. Daarom wil het hele bedrijf naar Oudekapelle verhuizen, inclusief de breekinstallatie voor puin. Dat pikken wij als buren niet en we hebben dan ook een protestbrief geschreven aan het stadsbestuur met daarop 143handtekeningen', vervolgt Nyssia Truant.

'We zijn tegen deze ambachtelijke zone, omdat alle gronden in de wijde omgeving landbouwgebied zijn. De ene kant van de Alveringemstraat is beschermd natuurgebied als deel van de komgronden van Lampernisse en de Groignestraat is een fietsverbinding voor de kinderen die naar school in Nieuwkapelle gaan. De vele vrachtwagens zullen zorgen voor een verkeersonveilige situatie en ons stiltegebied gaat verloren. Kortom, zo'n activiteit hoort niet thuis in een landbouwgebied', besluit Truant.

Openbaar onderzoek

Het is Jan Colaert (N-VA) die de kat de bel aanbindt. 'Deze ambachtelijke zone staat sinds 1979 op het gewestplan, maar is sindsdien in de vergeetput geraakt. Het stadsbestuur is destijds overeengekomen om deze ambachtelijke zone te schrappen bij de realisatie van de nieuwe bedrijventerreinen langs de N35 en om te zetten in waardevol agrarisch gebied. Ondertussen is dit evenwel nog altijd niet gebeurd, met alle gevolgen vandien.'

'De bouw- en milieuaanvraag kunnen we niet weigeren', reageert schepen van Ruimtelijke Ordening Eric De Keyser (SP.A.) op zijn beurt. 'Wel zullen we specifieke maatregelen opleggen. Het is aan de bewoners om bezwaar in te dienen. Daarvoor organiseren we een niet verplicht openbaar onderzoek.'

Bron: www.nieuwsblad.be

 

De commentaren zijn gesloten.