04-01-12

'Unieke diersoorten verdwenen in IJzervallei'

Arnout Zwaenepoel en Floris Verhaeghe stelden een kanjer van een boek samen over de IJzer- en Handzamevallei. Het telt maar liefst 350 bladzijden, rijk geïllustreerd met kaarten, recente beelden en foto's uit de oude doos.
'De uitgestrekte broeken langs de IJzer en de Handzamevaart vormen een indrukwekkend landschap met prachtig natuurschoon en een eigen verhaal. Het zijn precies die verhalen die me interesseren', vertelt plantkundige Arnout Zwaenepoel gepassioneerd. Samen met Floris Verhaeghe stelde hij De Broeken van de IJzer- en Handzamevallei samen.
'Heel wat bijzondere planten en dieren leefden in de graslanden langs de IJzer en de Handzamevaart. Maar door de achteruitgang van de waterkwaliteit en de intensieve landbouw zijn veel van die soorten verdwenen. Het traditioneel beheer van de broeken is verloren gegaan', zegt Zwaenepoel.

Otters en eendenkooien
'Ik heb gepraat met oude landbouwers, vissers, jagers, waterbeheerders, herders en andere streekbewoners. Zo leer je de valleien begrijpen. Het boek bevat verhalen van hooiverpachtingen, het vroegere waterbeheer, de tijd van otters en eendenkooien, en van de wonderbaarlijke palingvangsten. Het zijn kleine en grote verhalen die een beeld vormen van het leven en werken in de broeken. Ze zijn bijzonder leerrijk voor het water- en landschapsbeheer van vandaag', zegt Zwaenepoel.

Ode aan verhalen
'In totaal zijn bijna honderd mensen geïnterviewd. Het boek is in de eerste plaats een ode aan hun verhalen, kennis, herinneringen en oude foto's. De meesten gaven in alle vertrouwen hun oude foto's mee om te kopiëren. Ik heb ook beroep kunnen doen op het archief van Paul Houwen, de voormalige conservator van het natuurreservaat De Blankaart', vertelt Zwaenepoel, die samen met Cecile Baeteman, Dominique Vandamme, Eric Cosyns, Floris Verhaeghe, Johan Termote, Koen Devos en Leo Vanhecke aan het boek schreef.
Het boek kost 43 euro en is verkrijgbaar bij Klaas Bogaert van het Steunpunt natuur- en milieueducatie in het Blankaartkasteel, 051-54.59.62.

Bron: Het Nieuwsblad 04/01/2012 http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=AF...

21:50 Gepost door Dries | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.